• +(0322) 06 01 01
ფასდაკლებები

ლურსმანი

ლურსმანი გამოიყენება ხეზე ან ბეტონზე მიჭედებით რაიმეს მისამაგრებლად.