• +(0322) 06 01 01
ფასდაკლებები

შედუღების აპარატები

შედუღების აპარატი გამოიყენება მეტალის ნივთების ერთმენეთზე მისამაგრებლად (მისადუღებლად).