• +(0322) 06 01 01
ფასდაკლებები

სარჩილავები

სარჩილავი გამოიყენება მცირე ზომის მეტალების, მიკროსქემების, სადენების და სხვა ნივთების დასამაგრებლად ან შესადუღებლად.