• +(0322) 06 01 01
ფასდაკლებები

ლარნაკი

ვაზა გამოიყენება ყვავილების ჩასაწყობად ან დეკორატიული დანიშნულებით.