• +(0322) 06 01 01
ფასდაკლებები

პოლიეთილენის მილები

პოლიეთილენის მილები გმაოიყენება წყლის გადასაადგილებლად.