• +(0322) 06 01 01
ფასდაკლებები

პლასტმასის ჭები

კანალიზაციის ჭა არის კამერა, სადაც ხდება მილების შეერთება.