• +(0322) 06 01 01
ფასდაკლებები

ბეტონის დანამატები

ბეტონის დანამატები გამოიყენება ბეტონის ხარისხის ასამაღლებლად.