• +(0322) 06 01 01
ფასდაკლებები

წყალგაუმტარი

გამოიყენება წყლისგან დამცავი ფენის შესაქმნელად.