• +(0322) 06 01 01
ფასდაკლებები

MDF პლინტუსები

MDF პლინტუსები გამოიყენება იატაკის საფარისა და კედლის შეერჩების ადგილების მოსაპირკეთებლად.