• +(0322) 06 01 01
ფასდაკლებები

პოლიმერის პლინტუსები

პოლიმერის პლინტუსები გამოიყენება იატაკის საფარისა და კედლის შეერჩების ადგილების მოსაპირკეთებლად.