• +(0322) 06 01 01
ფასდაკლებები

კოლექტორები

წყლის კოლექტორები გამოიყენება გათბობის სიტემებში ცხელი წყლის განაწილება-კონტროლში.