• +(0322) 06 01 01
ფასდაკლებები

თერმოსტატები

თერმოსტატი გამოიყენება ტემპერატურის ცვლილებაზე რეაგირებისათვის.