• +(0322) 06 01 01
ფასდაკლებები

ხალიჩები

ხალიჩა გამოიყენება იატაკზე გასაფენად, დეკორაციისა და სხვა დანიშნულებებისათვის.